top of page
PHOTO-2021-10-13-16-59-08.jpg

Mgr. Janine Lacho

Na našom sedení budeme viesť rozhovor o tom,

ako môže byť Váš život kvalitnejší, čo by ste potrebovali zvládnuť či zmeniť, aby ste sa mali lepšie v osobnom, pracovnom, rodinnom či partnerskom živote. 

 

budem Vás počúvať, ponúkať reflexiu a klásť otázky, ktoré by mohli pomôcť pri hľadaní východísk z Vašich ťažkostí.

 

v terapeutickom rozhovore sa opieram o postmoderné, na riešenie orientované a naratívne prístupy. Nediagnostikujem, nepredpisujem lieky, nepovažujem za nevyhnutné analyzovať problémy a ich príčiny. 

 

Vzdelanie:

Univerzita Komenského BA – odbor sociálna práca

Koučingový program pod vedením PhDr. Mariána Kubeša CSs., PCC.

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe od roku 2018

Ďalšie priebežné vzdelávanie v odborných témach

lacho.janine@gmail.com

bottom of page