top of page

Naše služby

backround.png

Terapia

V atmosfére bezpečia, diskrétnosti a prijatia je terapia príležitosťou získať náhľad, pomoc a podporu v rozmanitých životných situáciách a pri rôznorodých typoch problémov. Zjednodušene – psychoterapia je liečba rozhovorom a predpokladaný výsledok je zmiernenie ťažkostí, s ktorými ste do terapeutického procesu vstúpili, zlepšená kvalita života či jeho prežívania.

Výber terapeuta a objednanie

Po tom ako si vyberiete terapeuta a kontaktujte ho s jednoduchou žiadosťou/objednávkou o poskytnutie termínu prvého sedenia, Vám terapeut na základe svojich možností (cez email alebo telefón) ponúkne pár termínov a dohodnete sa na prvom sedení.

Prvé sedenie

Obsahom prvého úvodného sedenia je prostredníctvom rozhovoru vzájomné spoznanie sa a porozumenie, čo Vás do terapie privádza a na akej oblasti by ste potrebovali pracovať. Terapeut predstaví svoj spôsob práce, spolu uvažujete o užitočnom cieli spolupráce, predpokladanej dĺžke stretávania a frekvencii prípadných ďalších sedení. Terapeutické sedenie trvá 50 min a podľa Vašich preferencií prebieha online formou alebo osobne.

Koučing

Koučing je tvorivý proces, ktorý podporuje hľadanie individuálnych riešení ,rozvoj schopností a zručností jednotlivcov a skupín.

Kouč pracuje s klientom tak, že pomocou otázok pomáha klientovi objavovať nové pohľady na jeho témy, prehlbovať sebauvedomenie ( čo vlastne chcem, na čom mi záleží, čo naopak nechcem, …) a podporuje ho pri nachádzaní vlastných zdrojov, potrebných k realizácii vlastných zámerov a cieľov.

Koučing nie je psychoterapia, aj keď niekedy môže mať podobný výsledný efekt. Nesústreďuje sa na analýzu minulosti, ale je orientovaný na budúcnosť, hľadá riešenia a možnosti.

Koučing nie je priateľský rozhovor, keďže má jasnú štruktúru a používajú sa koučovacie kompetencie a nástroje.

zameranie koučingu

 

Emočný koučing - zameraný na riešenie tém spojených s vnútorným emocionálnym prežívaním. 

Životný koučing - osobný rozvoj, vzťahové témy, partnerské vzťahy…

Je koučing pre každého?

 

Koučing je pre každého, kto sa chce ďalej rozvíjať, hľadať svoje skryté zdroje a sám si uvedomil, že chce urobiť ďalšie kroky pre naplnenie svojich cieľov. Koučovaný by mal byť pripravený urobiť zmeny na dosiahnutie svojich cieľov  a investovať do toho svoj čas a energiu.

Sprevádzanie

Sprevádzanie alebo facilitácia klienta v jeho prežívaní situácie, duševnom rozpoložení či vyrovnávaní sa so životnou udalosťou sa u nás v New Garden deje rôznymi prístupmi. Tie sú dané tým, čo zistíme pri komunikovaných potrebách pri vstupnom, nespoplatnenom rozhovore. Klienta potom sprévádzame cez koučovací rozhovor, cez navigovanie emócií, psychoterapeutický prístup alebo TIR - Traumatic Incident Reduction (REDUKCIA DOSAHU TRAUMATICKEJ UDALOSTI). Viac na:

https://itir.sk/ako-pracujeme1/index 

Teraia
Koučig
Sprevádzanie
Contact
bottom of page