top of page

Slová definujúce New Garden

backround.png

Prijatie bez podminekok

V New Garden považujeme za dôležité, aby naši klienti vnímali, že pristupujeme k nim samotným a k témam, s ktorými sa nás obrátili s prijatím. Neposudzujeme, nehodnotíme, pozorne počúvame, akceptujeme a rešpektujeme klienta ako človeka. Možno sa nestotožňujeme so všetkým, ale dôverujeme, že v danej situácii konáte najlepšie ako viete. Atmosféra prijatia tak podporuje bezpečie, ktoré sú kľúčom k dobrej terapeutickej a koučingovej spolupráci.

Bezpečie

Počas individuálnych sedení a v práci v podporných skupinách je veľmi dôležité podporné

a bezpečné prostredie. Usilujeme sa o to, aby každý prežíval na individuálnom sedení aj

v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru a rešpekt k odlišnostiam. V bezpečí skupiny vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, základom rôznorodých obohacujúcich zážitkov. V bezpečí individuálneho stretnutia

sú podmienky prijatie čohokoľvek, s čím klient prichádza, na vyplavovanie a uvoľňovanie neužitočného obsahu pri facilitácii  kouča/psychoterapeuta a získavanie nových zručností

pre spokojnejší život.

Porozumenie

Záleží nám na tom, aby ste sa  cítili porozumení a po navštívení NG už nemuseli povedať „nikto mi nerozumie“. A preto s úprimným záujmom počúvame, máme otvorenú myseľ, citlivo kladieme doplňujúce otázky, overujeme si, či sme Vás správne porozumeli a reflektujeme, čo bolo povedané. Moment, keď sa ako ľudia cítime porozumení je vzácnou skúsenosťou a predpokladom  k tomu, aby sme boli ochotní sa otvoriť, byť zraniteľní, skúmať nové možnosti a spojiť sa s druhým človekom na hlbokej úrovni.  Túto skúsenosť Vám chceme sprostredkovať.

Empatia

Spolu s Vašimi témami sa prenášame do Vašich pocitov a predstáv, do Vašich emócií aj myslenia a to spôsobom, ktorý Vám pomáha nachádzať riešenia a aj vnútornú rovnováhu. 

Pohľad z vonku

Sme odborníci, každá vo svojej oblasti. Ponúkame Vám náš nezainteresovaný pohľad, vedenie, sprevádzanie a podporu bez hodnotenia.

Navigácia emócií

Emócie nám pomáhajú lepšie navigovať život, preto je nesmierne dôležité, naučiť sa im porozumieť, vedieť rozlišovať ich užitočnosť a neužitočnosť.

Vďaka emóciám dokážeme dosiahnuť pozoruhodné veci pre seba aj pre iných. Nesú v sebe múdrosť a intuíciu o situáciách a ľuďoch. Povedia oveľa viac, než samotné fakty. Sú zdrojom radosti, usmerňujú nás, aby sme lepšie pochopili v čo naozaj veríme a ako sa potrebujeme ďalej rozvíjať.

Porozumenie emóciám

Emócie sú súčasťou ľudského konania, preto je nesmierne dôležité, naučiť sa rozlišovať, ktorá emócia nám je užitočná , a ktorá naopak odpútava našu pozornosť smerom od požadovaného výsledku.

 

Každá emócia ,, rozpráva,, iný príbeh: 

Čo napríklad ,, hovorí,, hnev?

Hnev je emócia, ktorá mi signalizuje, že sa deje nespravodlivost. Znamená to, že niečo čo vidím, alebo som toho súčasťou, vnímam ako nespravodlivosť a to vo mne spúšťa hnev.

Hnev je často zodpovedný aj za naše prhké reakcie vo forme slovného, či dokonca fyzického ataku. Preto je veľmi dôležité naučiť sa identifikovať zdroj nespravodlivosti a vedome naň odpovedať, a nie reagovať na základe emócií.

 

Pomôžeme Vám ,, príbeh,, Vašich emócií identifikovať a pomocou toho lepšie chápať svoje prežívanie a aj konanie.

Prjatie bezpodmenok
Bezpeče
Pozorumenie
Empatia
Pohľad z vonku
Navigáciaemócií
Pozorumene emóciam
Contact
bottom of page