top of page

Formy práce

backround.png

Podporné skupiny

Podporujeme prácu na sebe v podpornej skupine na rôzne témy.  Je to jedna z možností, ako sa prirodzene otvárame iným. Súčasne sa vzdelávame a prijímame pomoc cez zdieľanie skúseností a životnej múdrosti. Všetci sme súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Našou veľkou hodnotou je, že všetko, čo zaznie počas skupinového stretnutia zostáva tam. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní. Máme túžbu smerovať svoj život k lepšiemu. Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú možnosť kultivovať sebavedomie, sebalásku a sebadôveru účastníkov. Sú prostredím na tvorenie nového spôsobu života v rešpekte a v spolupráci. Môžu byť základom pri vytváraní komunít a nových priateľstiev.

Individuálne terapeutické alebo koučovacie sedenie

 je také, pri ktorom sa klient a terapeut/kouč stretávajú v prostredí jeden k jednému. Je to terapeutický/koučovací proces, ktorý umožňuje dvom stranám spojiť sa, vybudovať vzťah a hovoriť o problémoch, ktoré má klient v bezpečnom prostredí.

Workshop

slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie znalostí. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi dochádza k tomu, že si odnášajú viac podnetov a zručností pre riešenie svojich tém.

Párové sedenie

Párové sedenie je určené pre páry, ktoré hľadajú porozumenie vo vzťahu a hlbšiu intimitu – či už pre obohatenie manželstva, prípravu na spolužitie alebo hľadajú východiská v kríze párového spolužitia.

Vytvárame priestor pre bezpečný párový rozhovor. Vytvárame priestor odkomunikovať s facilitátorom/sprevádzajúcim emocionálne potreby a zranenia. Sprevádzame páry pri hľadaní foriem pre naplnenie potrieb emocionálnej, fyzickej a duchovnej blízkosti cez načúvanie a hlbšie porozumenie jeden druhému. Spolu hľadáme nové komunikačné zručnosti a nové modely správania, ktoré nevedú k zraneniu, ale k zblíženiu a obohateniu vo vzťahu. Nerobíme páru ,,rozhodcov´´, nedávame im riešenia, lebo veríme, že zmena je možná vždy, keď obaja chcú a hľadajú ich spolu. Veríme, že vo vzťahu nejde o ,,pravdu´´ jedného či druhého, ale o POROZUMENIE. Sprevádzame páry pri hľadaní konsenzu, nie robení kompromisov. Máme svedectvá párov, ktoré aj po vyše 30 rokoch spolužitia v problémoch a zraneniach sa naučili žiť inak a vrátila sa im ,,iskra´´ do vzťahu. Žijú nový vzťah, ale premenení a s tým istým partnerom :)

Podporné supiy
Individalne terapeuticke...
wokshop
Párové sedenie
Contact
bottom of page