top of page
Web 1920 – 4.png
Untitled_Artwork kopie.png

Chceme vám pomôcť v starostlivosti o záhradu vašej duše.
Budeme vás sprevádzať vaším príbehom. 

About Us
backround.png

Témy, ktoré s klientami najčastejšie riešime

Osamelosť, v dave a predsa sám.

sprevádzanie pri návrate

k sebahodnote, vlastnej dôstojnosti a sebaprijatiu

Smútenie, vyrovnávanie sa so stratou.

rozchod, rozvod  |  smrť blízkej osoby

strata priateľov  |  strata majetku

strata statusu  |  strata zamestnania

Partnerské vzťahy

porozumenie vlastným a partnerovým potrebám

Navigovanie emócií

užitočnosť emócií  |  príbeh a posolstvo emócií 

sprevádzanie pri navigácii emócií

Naše služby

Prečo sa nebáť osloviť nás

Nemáte čo stratiť, ak prijmete ponuku sprevádzania
vašou životnou situáciou

IMG_6745.jpg
IMG_7185.jpg
IMG_7184.jpg
IMG_7181_edited.png
IMG_7190.jpg

Naša filozofia

Dušu človeka vnímame ako záhradu, o ktorú, keď sa staráme, tak prekvitá a prináša úrodu. Vlastným alebo cudzím pričinením sa častokrát deje, že je poškodená a neprosperuje. Prinášame nádej na jej obnovu. 

Chceme vám pomôcť a naučiť vás ako sa starať o vášho celého človeka

k vašej spokojnosti, pre kvalitnejší život. 

Teachers
backround.png

Toto sme my

PHOTO-2021-10-13-16-59-08_edited_edited.jpg
Janine Lacho
PHOTO-2021-10-13-16-58-14_edited.jpg
Ester Jankovičová
PHOTO-2021-10-13-16-58-26_edited.jpg
Alexandra Timčáková
Contact
bottom of page