Web 1920 – 4.png
Untitled_Artwork kopie.png

Chceme vám pomôcť v starostlivosi o záhradu vašej duše.
Budeme vás sprevádzať vaším príbehom. 

Slová definujúce New Garden

 
backround.png

Témy, ktoré s klientami najčastejšie riešime

Osamelosť, v dave a predsa sám.

sprevádzanie pri návrate

k sebahodnote, vlastnej dôstojnosti a sebaprijatiu

Smútenie, vyrovnávanie sa so stratou.

rozchod, rozvod  |  smrť blízkej osoby

strata priateľov  |  strata majetku

strata statusu  |  strata zamestnania

Partnerské vzťahy

porozumenie vlastným a partnerovým potrebám

Navigovanie emócií

užitočnosť emócií  |  príbeh a posolstvo emócií 

sprevádzanie pri navigácii emócií

Naše služby

Formy práce

Prečo sa nebáť osloviť nás

Nemáte čo stratiť, ak prijmete ponuku sprevádzania
vašou životnou situáciou

Naša filozofia

Dušu človeka vnímame ako záhradu, o ktorú, keď sa staráme, tak prekvitá a prináša úrodu. Vlastným alebo cudzím pričinením sa častokrát deje, že je poškodená a neprosperuje. Prinášame nádej na jej obnovu. 

Chceme vám pomôcť a naučiť vás ako sa starať o vášho celého človeka

k vašej spokojnosti, pre kvalitnejší život. 

 
backround.png

Toto sme my

PHOTO-2021-10-13-16-59-08_edited_edited.jpg
Janine Lacho
PHOTO-2021-10-13-16-58-14_edited.jpg
Ester Jankovičová
PHOTO-2021-10-13-16-58-26_edited.jpg
Alexandra Timčáková
 
IMG_6745.jpg
IMG_7185.jpg
IMG_7184.jpg
IMG_7181_edited.png
IMG_7190.jpg